خدمات بازرسی فنی خوردگی فلزات

کارفرما: پایانه‌های نفتی ایران
موضوع: خدمات بازرسی فنی خوردگی فلزات شخص ثالث پروژه‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران

محل انجام: کلیه مناطق عملیاتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران شامل سایت‌های خارک، پایانه میعانات گازی پارس جنوبی (عسلویه) و نکا

دلایل اهمیت پروژه: بیش از 95 درصد از نفت ایران از جزیره خارک صـادر می‌شود و به همین دلیل در سرویس بودن کلیه تأسیسات نفتی این پایانه ارزش فوق‌العاده استراتژیکی دارد.

شرح مختصری از عملیات بازرسی انجام گرفته:
بازرسی و نظارت بر ساخت و تعمیرات خطوط لوله جریانی، مخازن ذخیره و اسکله‌های صادراتی نفت خام که می‌تواند شامل نظارت و بازرسی از عملیات جوشکاری و برشکاری و یا آماده‌سازی سطوح جهت رنگ آمیزی باشد که این مجموعه عملیات در خشکی و یا قسمتی از اسکله‌های بارگیری نفت خام می‌باشد.
بازرسی دوره‌ای از تأسیسات نفتی شامل مخازن ذخیره، استراکچر و پایل‌های اسکله‌ها و خطوط لوله جریانی چه در خشکی و چه بر روی اسکله‌ها تا بازوهای بارگیری می‌باشد.