بازرسی تجهیزات حفاری

شركت آی جی اس با اتکا به دارا بودن رتبه یک بازرسی فنی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دارا بودن تأییدیه‌های بازرسی فنی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و قرار گرفتن در وندور لیست سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ در بسياری از پروژه‌های ملی كشور به عنوان بازرس فنی شخص ثالث در امور بازرسی و نظارت بر ساخت و بازرسی انواع تجهيزات و کالای مرتبط با دستگاه‌های حفاری خشکی و دریایی در بخش خشكی و فراساحلی، سكوهای نفتی، تجهيزات حفاری فعالیت کرده است. خدمات قابل ارائه توسط شرکت آی جی اس در این بخش به شرح ذیل می‌باشد:

۱. بازرسی Dropped Objects Prevention و Derrick
بازرسی‌های Derrick و Dropped Object Prevention بر روی دستگاه‌های حفاری به منظور اطمینان از ایمنی و سلامت دستگاه حفاری و ایمنی پرسنل مستقر بر روی دستگاه، براساس استاندارد API RP 4G

۲. بازرسی و صدور گواهینامه سلامت دستگاه حفاری
با توجه به الزام صدور گواهینامه CERTIFICATE OF FITNESS (COF) برای تمامی دستگاه‌ها و تجهیزات حفاری چاه‌های نفت و گاز، براساس شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت ملی نفت ایران در امور تولید، خدمات بازرسی و صدور گواهینامه صحت و سلامت (COF) برای ماشین آلات و تجهیزات کلیدی الویت یک و دو دستگاه‌های حفاری توسط شرکت آی جی اس انجام می‌گردد.

بازرسی از دستگاه حفاری به منظور ارائه اطمینان از سلامت و شرایط ایمنی دستگاه به بهره برداران آن قبل از شروع عملیات حفاری و براساس دستورالعمل و استانداردهای مربوطه با بررسی جزئیات ارائه شده شامل موارد زیر می‌باشد:

 Well Control Equipment

 Hoisting Equipment

Drill Floor Equipment

 Mud System

Electrical Equipment

 Mast and Structure

Pipe Handling Equipment

Power Plant

 Health and Safety

۳. خدمات بازرسی لوله‌های دیوار چاهی
بازرسـی لوله‌هـای دیوار چاهـی نو و اسـتفاده شـده بر اســاس اســتانداردهای API RP 5A3، API RP 5A5 و API Spec 5CT انجام می‌گردد که شرح عملیات بازرسی آنها براساس مراحل زیر اجرا می‌گردد:
• تمیزکاری سطح بیرونی و داخلی لوله‌ها (OD & ID Cleaning)
• ضخامت سنجی دیواره لوله‌ها (Spot Wall Thickness Measurements)
• دسته بندی لوله‌ها براساس گرید (Grade Sorting)
• تست الکترومگنتیک بر روی طول بدنه لوله‌ها (EMI on Body-Tubing)
• بازرسی چشمی رزوه‌ها (Visual Thread Inspection)
• تست سلامت قطر داخلی لوله بوسیله رانش قطعه دریفت (Full length Drifting)
• تست امواج فراصوتی (Ultrasonic test on slip and upset area)
• تست مگنتیک بر پایه ماده فلورسنت بر روی کانکشن لوله‌ها (Black Light Inspection on Connection)
• تست فشار (Hydraulic Pressure Testing

۴. خدمات بازرسی لوله‌های حفاری ، شبکه انتقال سيال حفاری ، Choke Manifold و تجهیزات سر چاهی (BHA)

بازرســی لوله‌هـای حـفاری و تجـهیزات سـر چـاهی مـطابـق با اسـتانداردهـای API و DS-1 (category 3 to 5)
حیطه این بازرسی به شرح ذیل است:

• بازرسی چشمی (Visual Inspection)
• بازرسی رزوه‌ها بوسیله استاندارد رزوه (Thread Gauging)
• تست ذرات مغناطیسی Magnetic Particle Inspection (upset)
• بازرسی ابعادی (Dimensional Inspection)
• تست الکترومگنتیک بر روی طول بدنه لوله‌ها (EMI on Body-Tubing)
• تـسـت مگنتیـک بـر پـایـه مـاده فـلورسـنت بـر روی اتصـالات دو سـر لوله   (Black light inspection on connection)
• تست امواج فراصوتی (Ultrasonic test on slip and upset area)
• ضخامت سنجی دیواره لوله‌ها (Ultrasonic wall thickness)

بازرسی تجهیزات سر چاهی به شرح ذیل است:


  Visual inspections
Thread Gauging
Wet and Dry Magnetic Particle Inspection
Ultrasonic Test on body
 Witness of function test

۵. خدمات تست و بازرسی تجهیزات بالابری و باربرداری دکل های حفاری
بازرسی و تست تجهیزات باربرداری در محل پروژه و مطابق با استانداردهای مرجع اجرا و پس از اطمینان از سلامت تجهیزات نسبت به صدور گواهینامه آن اقدام می‌گردد.

7. خدمات تست و بازرسی تجهیزات Pump Truck 

• خدمات تست و بازرسی تجهیزات Pump Truck شامل (Cement Truck ، Nitrogen Truck، Acid Truck ) و مخازن ذخیره سیمان و…
حیطه این بازرسی به شرح ذیل است:
• بازرسی چشمی (Visual Inspection)
• تست ذرات مغناطیسی Magnetic Particle Inspection (upset)
• ضخامت سنجی (Thickness measurement)
• تست فشار (Hydraulic Pressure Testing) 

6. بازرسی و تست شیرهای فوران­ گیر (BOP )

• بازرسی و تست شیرهای فوران­ گیر (BOP ) در محل پروژه و مطابق با استانداردهای مرجع اجرا و پس از اطمینان از سلامت تجهیزات نسبت به صدور گواهینامه آن اقدام می‌گردد.
حیطه این بازرسی به شرح ذیل است:
• بازرسی چشمی (Visual Inspection)
• تست مایعات نافذ (Liquid Penetrant Test)
• تست فشار (Hydraulic Pressure Testing)

9.بازرسی از بازسازی دکل های حفاری و تجهیزات مربوطه

حیطه این بازرسی به شرح ذیل است:
بازرسی آماده سازی سطح
بازرسی رنگ
بازرسی جوش سازه و…
بازرسی مخازن سیال حفاری
و….

8. خدمات تست و بازرسی تجهیزات آزمایش چاه Well Testing

تجهیزات مورد تست در بازرسی به شرح ذیل است:
بازرسی از Separator
بازرسی از سیستم پایپینگ
بازرسی از Gas Manifold و Oil Manifold
بازرسی از Burner Boom
و….

شرکت آی جی اس تا کنون در زمینه بازرسی و صدور گواهینامه تجهیزات حفاری با شرکت‌های بسیاری از جمله شرکت‌های حفاری شمال، پتروگوهر فراساحل کیش، پترو سینا آریا، مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری ایران همکاری داشته است.

فرم ارسال درخواست بازرسی

[wpforms id="974"]