نسل چهارم نگهداری و تعمیرات

نسل چهارم نگهداری و تعمیرات فراتر از روش‌های سنتی مقابله با خرابی‌های تجهیزات است، بیشتر الزامات این نسل برپایه اطلاعات و نحوه جمع آوری و توزیع آن بنا شده است.