بازرسی حین عملیات ساخت، نصب و راه اندازی

شركت آی جی اس در بسياری از پروژه‌های كشور به ويژه صنايع نفت، گاز، پتروشيمی، برق و نیرو به عنوان بازرس فنی شخص ثالث مورد تأیید در امور بازرسی و نظارت بر عملیات ساخت، نصب و راه اندازی پروژه‌ها فعالیت کرده است. خدمات قابل ارائه توسط شرکت آی جی اس در این بخش به شرح ذیل می‌باشد:

دریافت و بررسی نقشه‌ها، اسناد و دستورالعمل‌های تأیید شده پروژه و حصول اطمینان از تکمیل بودن آنها و انجام اصلاحات مورد نیاز با نظر کارفرما یا مشاور طرح

تهیه بانک اطلاعاتی از تمامی استانداردهای عنوان شده در اسناد و دستورالعمل‌ها و دراختیار قراردادن آنها به پرسنل بازرسی

کنترل و تطبیق نقشه‌ها، اسناد و دستورالعمل‌های پروژه با الزامات استاندارد و شرایط قراردادی و مشخصات فنی پروژه و تأیید آنها. همچنین گزارش موارد عدم انطباق احتمالی به کارفرما یا مشاور طرح جهت بازنگری مجدد و انجام اصلاحات مربوطه

کنترل و تطبیق گواهی متریال اولیه و مصرفی در عملیات ساخت و نصب با الزامات پروژه

کنترل نمودار سازمانی کنترل و تضمین کیفیت و کنترل گواهی نفرات QC و NDT و اطمینان از صلاحیت نفرات مربوطه و تأیید آن‌ها

کنترل و بازرسی جهت تهیه و انجام “Test Coupons” مورد نیاز در عملیات نصب تجهیزات

بررسی و مطالعه “QCP” پروژه و اعلام نظر در مورد آن و پیاده سازی از آن در پروژه پس از تصویب نهایی توسط کارفرما

اطمینان از اجرای مراحل صحیح نصب و کنترل کلیه مدارک و گواهی صادره از طرف ارکان پروژه و عدم اختلاف مابین آنها

کنترل و اعلام نظر در مورد تمام دستورالعمل‌های کیفی پروژه شامل WQR، PQR، WPS، Color Coding، PWHT ، نیوماتیک تست، هیدروتست، عایق سرد و گرم، فرم‌های QC، دستورالعمل‌های NDT، رنگ ، سند بلاست، Shipment، Marking، Wrapping، Coating، Fit Up ، دستورالعمل‌های بازرسی جوش و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز پروژه

تهیه بانک اطلاعاتی از تمام اطلاعات بازرسی و جوش‌های انجام شده مخازن و Pipeline و Piping و سایر تجهیزات مربوطه را به صورت روزانه

کنترل عملیات انجام شده با نقشه‌ها و مدارک مرتبط پروژه

کنترل، تأیید، رعایت و اجرای دستورالعمل های تست‌های رادیوگرافی با رعایت کامل مسائل ایمنی مربوطه

نظارت بر انجام تست جوشکاران، تهیه PQR و انواع “Test Coupon”

بازرسی جوش در مرحله Fit Up حین جوشکاری و بعد از جوشکاری و اطمینان از الکترود مصرفی، کد جوشکاران و متریال به کار رفته و همچنین عملیات پیش گرم و رطوبت زدایی قبل از شروع جوشکاری و اطمینان از کنترل ابعادی آن

بازرسی چشمی جوش‌های انجام شده و کنترل شماره گذاری جوش‌ها و شماره جوشکاران

بازرسی و نظارت بر اجرایWrapping ، Coating داخلی و خارجی، عملیات سندبلاست و رنگ سیستمهای لوله کشی، خطوط انتقال و همچنین تجهیزات و نظارت و بازرسی بر اجرای انواع عایق سرد و گرم

بازرسی و کنترل تجهیزات جوشکاری سازندگان و اطمینان از توانایی و قابلیت آن‌ها

بازرسی و اطمینان از صحت نگهداری الکترود و انواع متریال مصرفی شامل رنگ، انواع پوشش لوله‌ها و تجهیزات و عایق

بازرسی و اطمینان از صحت نگهداری الکترود و انواع متریال مصرفی شامل رنگ، انواع پوشش لوله‌ها و تجهیزات و عایق

کنترل و بازرسی نتایج تست‌های مخرب، غیر مخرب و تنش زدایی

تهیه “Punch List” پروژه و کنترل و بازرسی “Test Package” و پیگیری و نظارت بر رفع مشکلات تا مرحله تأیید نهایی آن‌ها

کنترل درصد تعمیر جوش‌ها و کنترل درصد تعمیر ارائه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه و استخراج شده از بانک‌های اطلاعاتی کامپیوتری مربوطه

تهیه و ارائه بانک اطلاعاتی جهت کنترل و پایش نتایج بازرسی جوش و نتایج تست‌های غیر مخرب و “PWHT” و نتایج تعمیر آن‌ها

تهیه و ارائه بانک اطلاعاتی جهت کنترل و پایش نتایج بازرسی‌های مربوط به Wrapping، Coating، رنگ، سند بلاست، عایق سرد و گرم

کنترل روزانه جوشکاری متریال های خاص و آلیاژی و اطمینان از بکارگیری از الکترود و سیم جوش مناسب در پاس اول و پرکننده و عدم استفاده از الکترودهای غیر مرتبط در آن‌ها

کنترل و اطمینان از صحت استفاده از گازهای محافظ جوش و تطبیق آنها با “WPS”

کنترل کلیه پارامترهای جوشکاری به هنگام جوشکاری

بازرسی و نظارت بر عملیات تنش زدایی، عملیات زنگ زدایی و شستشو شیمیایی و تأیید آن‌ها

اعلام عملیات مغایر با مشخصات پروژه و گزارش کامل آنها به کارفرما (NCR)

بازرسی و نظارت بر Leak Test، Vacuum Test و تأیید آن‌ها

بازرسی جوش و ابعادی انواع ساپورت‌های اسکلت فلزی و سازه های نگهدارنده

انجام بازرسی های پیوسته و مستمر در طول عملیات ساخت سازندگان و کنترل گزارش هر نوع مغایرت مشاهده شده و اقدام در جهت اصلاح آنها

اطمینان از بروز بودن و اطلاع از مفاد نقشه‌ها، استانداردهای پروژه و مشخصات فنی و مطالعه و دسترسی کامل به آن‌ها

انجام نظارت بر عملیات تنش زدایی و اطمینان از صحت تجهیزات ابزار دقیق و نیز اطمینان از رعایت صحیح مراحل انجام تنش زدایی و تأیید نمودار مربوطه

پیاده سازی سیستم رد یابی “Traceability” جهت ثبت متریال بکار رفته در سیستم‌های “Piping”، “Pipeline” مخازن و سایر تجهیزات مرتبط

بازرسی و بررسی کلیه سیستم‌های کنترل خوردگی و نظارت در هنگام نصب و آزمایشات مربوطه و انجام مستندسازی های مورد نیاز

نظارت بر انجام آزمایشات غیر مخرب توسط بازرسان مجرب و دارای گواهینامه حسب مورد

تحویل یک نسخه از کلیه گزارشات QC به صورت روزانه به کارفرما

انجام کلیه مراحل بازرسی و نظارت بر انجام آزمایش‌ها مطابق مدارک کیفی و “QCP” تأیید شده کارفرما

شرکت آی جی اس در حيطه مهندسی و بازرسی جوش و آزمون‌های غيرمخرب، با در اختيار داشتن كارشناسان متخصص و مجرب شامل مهندس بين‌المللی جوش (IWE)، بازرس جوش (CWI, CSWIP)، بازرس سطح II و III تست‌های غیرمخرب (ASNT) در زمينه نظارت و بازرسی پروژه‌های صنعتی، جهت انطباق محصول با استانداردهای ملی و بين‌المللی و مشخصات فنی، به شرح زير فعاليت مي‌نمايد:

1

نظارت بر انجام و تفسير تست‌هاي مخرب در آزمایشگاه های معتبر

2

مشاوره در زمينه‌هاي مختلف مهندسی جوش

3

آزمون تأیید جوشكار (WQT)

4

انجام و تفسیر آزمونهاي غير مخرب پيشرفته شامل PAUT، TOFD و …

5

تهيه و تأیید دستورالعمل‌های بازرسی جوش

6

انجام و تفسیر غيرمخرب RT، UT، MT، PT، ET و VT