بازرسی‌های دریایی و کشتی

شركت آی جی اس با داشتن شعب در بنادر فعال كشور و با استفاده از كارشناسان مجرب، نسبت به انجام بازرسی‌های دريايی به طور شبانه‌روزی اقدام می‌نماید. بديهی است گواهینامه‌های اين شركت مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ايران، گمرك ايران و ساير مجامع ذيربط داخل و خارج از كشور است.

فعالیت‌های شركت در بخش بازرسی‌های دريايی و كشتی

بازرسی بدنه و ماشين آلات كشتی به درخواست كلوپ های P&I و بيمه گران اتكايی

بازرسی از وسيله دريايی هنگام تحويل برای كرايه و پايان كرايه (On-Hire and Off-Hire)

تعيين مقدار سوخت كشتی (Bunker Survey)

بازرسی آبخور (Draft Survey)

بازرسی از پلمپ محموله‌های وارداتی و صادراتی (Seal Survey)

محاسبه وزن و تعادل كشتی

محاسبه فضای مرده در انبار كشتی

بازرسی خسارت كشتی و تجهيزات بالابری و حمل بار کشتی

همچنین كارشناسان اين بخش در بازرسی‌های كالاهای وارداتی و صادراتی از انطباق کالا با مشخصات مندرج در اعتبارنامه‌های اسنادی و يا مشخصات ارائه شده بوسيله مشتريان، اطمينان حاصل نمايند. در صورت بروز خسارت، بازرسی هايی كه به وسيله كارشناسان اين بخش انجام می شود، علت و ميزان خسارت را مشخص می نمايد.

خدماتي كه اين بخش ارائه مي‌كند:

• بازرسی و نظارت حين بارگيری و تخلیه
• بازرسی قبل از بارگيری
• بازرسی وضعيت كالا
• بازرسی خسارت كالا
• بازرسی كميت و وزن محموله‌ها
• بازرسی بارچينی و مهار كالا
• نمونه‌برداری و كنترل كيفيت كالا

فرم ارسال درخواست بازرسی

[wpforms id="974" title="false" description="false"]