بازرسی مواد نفتی و محصولات پتروشیمی

شرکت آی جی اس، بازرسی و محاسبات مربوط به تعيين كميت و بررسی كيفيت نفت خام، فرآورده‌های نفتی، مايعات شيميايی و پتروشيميايی صادراتی و وارداتی و بازرسی از تانكرهای كشتی و مخازن ساحلی كه به منظور ذخيره‌سازی يا حمل و نقل مايعات فوق استفاده می‌شود را مطابق استانداردهای بين‌المللی در سطح گسترده‌ای به انجام می‌رساند.

فعالیت‌های شركت در بخش بازرسی مواد نفتی و محصولات پتروشیمی

بازرسی گاز مايع

بازرسی روغن‌های خوراكی، صنعتی و كالاهای عمومی مايع

بازرسی مواد شيميايی و پتروشيميايی

بازرسی نفت خام و فرآورده‌های نفتی

بازرسی وسايل حمل و نقل منطبق با استانداردهای بين‌المللی

نظارت بر انجام آزمایش‌های مختلف بر اساس موازين استانداردهای بين‌المللی

نمونه برداری و کنترل کیفیت کالا

اندازه‌گيری مخازن کشتی و ساحلی

فرم ارسال درخواست بازرسی

[wpforms id="974" title="false" description="false"]