کالیبراسیون مخازن ذخیره فرآورده‌های نفتی

در حال حاضر بخش بازرسی ماشین آلات و تجهیزات شرکت ایران گروپ آو سورویورز با در اختیار داشتن امکانات شرکت از جمله چندین شعبه در داخل کشور، تجهیزات مناسب و نیز کارشناسان دارای مجوز خود، آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون مخازن و ارائه جدول محاسبات و گزارش آنها می‌باشد. سابقه درخشان و همکاری مستقیم با شرکت‌های ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان‌های مختلف و همچنین شرکت‌های معتبر و بزرگ در عرصه صنعت کشور مؤید توانایی ماست. طی آخرین آزمون برگزار شده توسط اداره نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی ایران در خصوص انجام خدمات کالیبراسیون مخازن ذخیره فرآورده‌های نفتی، شرکت آی جی اس با دارا بودن یک کارت سبز و یک کارت قرمز، مجاز به انجام کلیه مراحل خدمات کالیبراسیون مخازن شامل عملیات میدانی و انجام محاسبات می‌باشد.  کلیه مراحل انجام عملیات میدانی کالیبراسیون مخازن عمودی و کروی تحت نظارت کارشناسان محترم اداره نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی صورت می‌گیرد.

کلیه مراحل انجام عملیات میدانی کالیبراسیون مخازن افقی تحت نظارت کارشناسان شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران صورت می‌گیرد.

خدمات قابل ارائه در بخش کالیبراسیون مخازن:

کالیبراسیون مخازن ذخیره عمودی
کالیبراسیون مخازن ذخیره افقی
کالیبراسیون مخازن کشتی و نفت‌کش‌ها
کالیبراسیون مخازن ذخیره کروی

کالیبراسیون مخازن شناورهای حمل بار

فرم ارسال درخواست بازرسی