خدمات بازرسی کالا ساخت داخل و خارج کشور

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 موضوع پروژه: ارائه خدمات بازرسی کالا ساخت داخل و خارج کشور و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های شرکت آب و فاضلاب خوزستان


اهمیت و شرح پروژه :
پروژه ارائه خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفی بر ساخت کالا، طرح احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر‌های آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و بندر امام و همچنین تجهیزات مورد نیاز پروژ‌ه‌های شرکت آب و فاضلاب خوزستان هم در بخش آب و هم در بخش فاضلاب در خارج از کشور (کشور چین) و در سراسر نقاط ایران از جمله استان تهران، اصفهان، یزد، سمنان، خوزستان، خراسان شامل بازرسی از لوله‌های فولادی، پلی اتیلن تکجداره و دوجدراه، دریچه‌های منهول، تابلو برق‌ها، دیزل ژنراتور‌ها، الکترو پمپ‌های لجن‌کش و دستگاه‌های تزریق کلر که با توجه به اینکه این بخش نقش مستقیم در سلامت جامعه دارد وظیفه‌ای این شرکت را سنگین‌تر نموده است.