خدمات بازرسی احداث کارخانه گاز و گاز مایع NGL3200

کارفرما: فرا دست انرژی فلات
موضوع: انجام خدمات بازرسی شخص ثالث در بخش نصب و اجرا پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع 3200 NGL غرب کارون و زیر پروژه‌های خط لوله 16و 36 اینچ منطقه اهواز غرب کارون و زیر پروژه‌های خط لوله 16و 36 اینچ منطقه اهواز و ماهشهر آبرسانی و پست‌ها‌ی برق و همچنین انجام نمونه‌گیری در محل‌ها‌ی اجرای پروژه 3200NGL مستقر در سایت

شرح مختصر و اهداف پروژه:

جمع آوری گازهای همراه حاصل از فرآورش نفت میادین حوزه غرب کارون شامل میادین نفتی دارخوین، یادآوران، آزادگان شمالی و جنوبی، یاران شمالی و جنوبی می‌باشد. ظرفیت پالایشگاه 500 میلیون فوت مکعب در روز و در دو فاز عملیاتی می‌باشد.
1- 97.000 بشکه‌ی +C2 در روز که بوسیله‌ی خط لوله 16اینچی به پتروشیمی امام منتقل می‌شود.
2- 340.000.000 فوت مکعب گاز طبیعی در روز که 250.000.000 فوت مکعب از آن در روز تحویل شبکه سراسری خط لوله می‌شود و 90.000.000 فوت مکعب از آن در روز به نیروگاه غرب کارون ارسال می‌شود.
3- گرانول گوگرد
موضوع و هدف از استقرار بازرسی فنی شخص ثالث (TPA) در کارخانه، انجام خدمات بازرسی و نظارت از بعد کیفی در حین عملیات ساخت و نصب اجرای کارخانه گاز و گاز مایع غرب کارون و واحدهای جانبی به مانند خط لوله 16 و 36 اینچ از اهواز به ماهشهر، آبرسانی و پست هوایی برق و همچنین انجام نمونه‌گیری در محل‌های اجرای پروژه و مستقر در سایت از طریق بکارگیری نیروی متخصص بازرس مطابق با برنامه زمان‌بندی و انجام فعالیت‌ اعلامی از سوی کارفرما می‌باشد.