خدمات بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات

کارفرما: شرکت نفت و گاز اروندان
موضوع : خرید خدمات مشاوره بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات


دلایل اهمیت پروژه:
گستردگی تأسیسات نفتی شرکت نفت و گاز اروندان که در حال حاضر مشتمل بر میادین نفتی دارخوین، جفیر، آزادگان جنوبی و شمالی، چاه‌های تولید نفت، تزریق آب و گاز و خطوط لوله جریانی و انتقال مربوطه، تلمبه خانه غرب کارون، خطوط لوله گاز NGL3200، نیروگاه‌ سیکل ترکیبی غرب کارون و تأسیسات تصفیه آب رودخانه‌های کارون و کرخه است
هدف از بازرسی و شرح مختصری از فعالیت‌های بازرسی:
وظیفه اداره بازرسی فنی و مشاور زیرمجموعه در راستای تحقق اهداف کیفی شرکت و بهره‌برداری صیانتی و ایمن از میادین، حصول اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات و یکپارچگی تأسیسات و خطوط لوله، پایش و کنترل خوردگی می‌باشد. فعالیت‌های این واحد مطابق برنامه‌های زمانبندی شده، بازرسی موردی مطابق با درخواست‌های بازرسی فنی واصله در قالب RFI به تعداد تقریبی 200 مورد طی سال و همچنین فعالیت‌های ستادی و پروژه ای، کنترل و سرپرستی فعالیت‌های پیمانکاران طرح‌ها انجام می‌پذیرد. از دیگر فعالیت‌های بازرسی فنی می‌توان به موارد مهم ذیل اشاره نمود:
• بازرسی و نظارت بر تست کالیبراسیون و صدور گواهینامه شیرهای ایمنی
• بازرسی چشمی و انجام عملیات ضخامت سنجی تجهیزات ثابت به روش تست التراسونیک
• بازرسی چشمی و انجام عملیات ضخامت سنجی بر روی خطوط لوله کشی فرآیندی واحد بهره‌برداری، تاسیسات سرچاهی و کلاسترها به روش تست التراسونیک
• بازرسی و نظارت بر تست هیدرواستاتیک از سیلندرهای تحت فشار
• بازرسی از عایق تجهیزات ثابت و تهیه گزارش‌ تفضیلی از خوردگی زیرعایق(CuI)
• تهیه دستورالعمل‌های تعمیراتی رفع نشتی و جوشکاری
• بازرسی و نظارت بر انجام تست‌های غیرمخرب و تست هیدوراستاتیک مورد نیاز