خدمات بازرسی و آزمایش‌های غیر مخرب NDT

کارفرما: شرکت ملی حفاری ایران
موضوع پروژه: تأمین خدمات بازرسی و آزمایش‌های غیر مخرب NDT جهت تجهیزات کارگاه و دستگاه‌های حفاری و بازرسی به منظور أخذ گواهینامه صحت و سلامت COF برای تجهیزات و دستگاه‌های حفاری

شرح مختصری از پروژه و عملیات بازرسی انجام گرفته:
پروژه بازرسی خدمات فنی شخص ثالث و انجام تست های غیر مخرب جهت تجهیزات و دستگاه‌های حفاری که این شرکت در کلیه مناطق عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران که شامل دستگاه های حفاری خشکی و سکوهای دریایی در مناطق مختلف نفتی و گازی مانند آزادگان ، مناطق نفت مرکزی ، سیستان و بلوچستان ، سکوهای نفتی موجود در خلیج فارس و کلیه دستگاه‌های پشتیبانی عملیات خدمات مذکور را ارائه می نماید.
مواردی از عملیات بازرسی شامل :
۱. بازرسی Dropped Objects Prevention و Derrick
۲. بازرسی و صدور گواهینامه سلامت دستگاه حفاری
۳. خدمات بازرسی لوله‌های دیوار چاهی
۴. خدمات بازرسی لوله‌های حفاری ، شبکه انتقال سيال حفاری ، Choke Manifold و تجهیزات سر چاهی (BHA)
۵. خدمات تست و بازرسی تجهیزات بالابری و باربرداری دکل های حفاری
6. بازرسی و تست شیرهای فوران­ گیر (BOP )
7. خدمات تست و بازرسی تجهیزاتPump Truck شامل ( Cement Truck ، Nitrogen Truck ، Acid Truck ) و مخازن ذخیره سیمان و…
9.بازرسی از بازسازی دکل های حفاری و تجهیزات مربوطه و…